Login
01/6181-548
                                        
                                      
INDU
STRIJSKA LED RASVJETA

Navigation

               
              


UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJE U RASVJETI

Već danas možemo smanjiti potrošnju električne energije za rasvjetu za oko 80%. U Europi rasvjeta u trgovini, industrijska i javna rasvjeta itd čine 11,2% ukupne potrošnje električne energije. 

IZRAČUN UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJE S GRAFIČKIM PRIKAZIMA

Kalkulator izračunava uštedu u odnosu na postojeću rasvjetu, ili kod novih objekata uštedu između moderne fluo-rasvjete i lED rasvjete. U kalkulacijama mogu se uključiti razna rasvjetna tijela, po potrebi obračunava se kamata na eventualni kredit, izračunava se smanjenje angažirane snage u kWh i financijski, ušteda na zagađenju s CO2, povrat investicije u godinama i mjesecima, sve to prikazano matematički i grafički.ZELENA NABAVA U EUROPI

​xxx 
                             KONTAKTEUROSTAR elektronika d.o.o., Kornatska 3 (TEŽ), 10000 Zagreb, Tel.:++385(1) 6181-548, info@eurostar.com.hr
Toscana CMS powered by www.aktiv-marketing.hr